Номенклатура залізобетонних виробів

залізобетонні виробиВ даний час основним видом будівництва стало високо індустріальне будівельне виробництво.

Воно може розвиватися і бути високопродуктивним, якщо буде базуватись на принципах типізації, уніфікації та стандартизації.

За період свого розвитку індустріальні методи будівництва пройшли великий шлях від застосування окремих готових виробів і деталей до зведення повнозбірних будівель з виробів з високим ступенем заводської готовності.

Каталоги залізобетонних та бетонних виробів, рекомендованих для застосування в будівництві, включають відомості по номенклатурі для будівель і споруд (промислового, цивільного, сільськогосподарського призначення та інших об’єктів).

Типи збірних залізобетонних будівель

Номенклатура основних уніфікованих збірних залізобетонних виробів призначена для застосування при проектуванні повнозбірних будівель різного призначення – промислових, житлових, громадських та сільськогосподарських, відповідних рекомендацій СНіПа.

Ця номенклатура забезпечує можливість комплексного будівництва всіх необхідних типів будинків відповідно до прийнятих габаритними схемами:

• великопанельних житлових будинків з кроком поперечних несучих стін б м (3 м) при ширині будівлі в межах 9-12 м;

• каркасно-панельних міських громадських будівель з сіткою колон 6X6 м; багатоповерхових виробничих і допоміжних будівель з сіткою колон 6×6 м або 6×9 м;

• одноповерхових виробничих будівель і залів громадського призначення з подовжнім кроком колон 6 м і 12 м і з поперечним кроком від 12 до 30 м; сільських громадських будівель з сіткою колон 3×6 м.

У номенклатурі встановлені типорозміри виробів, тобто геометричні розміри, граничні розрахункові навантаження та окремі вимоги до конструкцій, необхідні для визначення області їх застосування. Марки виробів з уточненням перетину, матеріалу, армування, розміщення закладних деталей і т. д. встановлюються на стадії робочих креслень типових проектів. Для несучих конструкцій перекриттів у номенклатурі вказані граничні розрахункові навантаження без врахування власної ваги виробу, що забезпечує взаємозамінність виробів, які розрізняються по перерізу, наявності або відсутності порожнеч, їх формі та іншим конструктивним ознакам.

Вироби для огороджувальних конструкцій визначені в номенклатурі двома розмірами – висотою, і шириною стінової панелі. Товщина панелі визначається в залежності від:

• матеріалу,

• умов теплозахисту,

• звукоізоляції та ін

Питання типізації та стандартизації в будівництві набули значного розвитку в практиці київських будівельних організацій, чому сприяли великі обсяги будівельно-монтажних робіт і наявність виробничо-технічної бази індустріального виробництва. Максимальна типізація і стандартизація будівельних елементів і деталей знайшла відображення.

Номенклатура виробів каркасних будівель

В каталозі індустріальних виробів для Києва міститься номенклатура виробів, що забезпечують індустріалізацію будівництва як панельних, так і каркасних будівель.

Зазвичай в номенклатурі передбачені наступні вироби:

• фундаменти стовпчастого типу;

• блоки стрічкових фундаментів;

• палі;

• фундаментні балки;

• підвальні і цокольні-підвальні панелі;

• колони, плити покриттів – і перекриттів (з гладкою і ребристою нижньою поверхнею);

• зовнішні та внутрішні стінові панелі;

• сходові клітки;

• майданчики;

• балки та ін;

• інші конструкції – елементи сходів, карнизні плити, елементи підлоги для будівель різного призначення.

 

Читайте на cайті:


Залишити коментар